employability - site Roland de Vries

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

employability

Employability of duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een actueel thema dat als een rode draad door de meeste van de activiteiten en begeleidings- of adviestrajecten heen loopt.

In de individuele begeleidingstrajecten, ongeacht of daarmee het accent ligt op behoud van werk of vertrek, is altijd aan de orde de noodzaak om naar de toekomst toe duurzaam inzetbaar te blijven. Voor de individu betekent dit in veel gevallen dat er een transitie moet plaatsvinden van een klassiek beeld van de beschermde medewerker naar het moderne beeld van de pro-actief opererende entrepreneural professional. Iemand die gezond op eigen benen staat en in staat is met voldoende flexibiliteit en een open mind voor de ontwikkelingen in eigen omgeving/organisatie en buitenwereld te bewegen, samen te werken en een voortdurend proces van persoonlijke groei en ontwikkeling door te maken.

Voor organisaties betekent betekent dit dat men vanuit de kracht van de individu moet leren denken en tijdig aandacht moet schenken aan het creeren van ruimte voor ontwikkeling.

Als professional hanteer ik bij employability veel van de in de loop der jaren verworven inzichten. Ik heb geleerd en gezien dat employability begint bij zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van de individu. oprechte aandacht staat daarbij centraal. Het vergroten van het vermogen om meer nvloed te hebben op het verloop van de eigen loopbaan wordt bepaald door factoren als:
Balans in leven en werk, een gedegen basis hebben in vakmanschap, weten wat je vak is, kunnen anticiperen en flexibel zijn, zicht hebben op de organisatie en de omgeving, kunnen netwerken en samenwerken.

Om employability te vergroten kunnen in het kader van begeleiding verschillende extra interventies ingezet worden zoals wokshops of de inzet van een speciaal door Human Accompany ontwikkeld eigen digitaal Multi Feedback Onderzoek. Dit hulpmiddel kan tailormade voor organisaties ingezet werden door de grote flexibiliteit ten aanzien van de te gebruiken competenties en operationalisaties. (www.humanaccompany.nl )  

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu